Formularz odstąpienia od umowy

FORMULARZ ODSTĄPIENIA OD UMOWY

(formularz ten należy wypełnić i odesłać tylko w przypadku chęci odstąpienia od umowy)

SALIX Wolska Sp.J.
ul. Jutrzenki 10/10a
20-538 Lublin
info@aptekaodnowa.pl


Ja ............................................................niniejszym informuję o moim odstąpieniu od umowy sprzedaży następującej/ych rzeczy
........................................................................................, numer oferty..............................................................................
Data zawarcia umowy to................................................., data odbioru ....................................................................................


Imię i nazwisko..........................................................
Adres........................................................................
Data.........................................................................